ÁSZF

merjbelevagni.hu weboldalt (továbbiakban: Weboldal) a HakosIdeas Bt. (7761 Kozármisleny, Pusztarét utca 7; Adószám: 20258085-1-02; továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti. A weboldal tartalma nem minősül ajánlatnak. Az ott szereplő termékek tekintetében a megrendelő által leadott megrendelés minősül annak. A megrendelések visszaigazolásának Megrendelő által történő jóváhagyásával a felek között kötelező érvényű adásvételi szerződés jön létre a megrendelésben szereplő termék(ek) tekintetében.

A termék kiválasztása

A megrendelőnek lehetősége van választani, illetve rendelni a weboldal termékei közül, amelyek ismertetőjét a weboldalon megtalálja. Megrendelő vásárlási szándékát a megvásárolni kívánt terméke(ke)t kiválasztva a ‘Megrendelem’ gomb megnyomásával jelzi.

A rendelés elküldése

Ha megrendelő megfelelőnek tartja a kiválasztott termék(ek) mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a ‘Megrendelem’ gombra. Ezután lehetősége van fizetni. A vásárlás során adja meg számlázási adatait.

Árak

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a weboldalon a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, a mindenkor hatályos ÁFA összegét tartalmazzák, azonban a szállítási költséget nem.

Szállítási költség kizárólag a fizikai termékek esetében merül fel az alábbiak szerint:

Postai utánvét esetén a szállítási díj: 1255 Forint

Előre utalás és bankkártyás fizetés esetén a szállítási díj: 540 Forint

Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A rendelések feldolgozása

A rendelések feldolgozása digitális termékek esetébe valós időben, azaz azonnal megtörténik, míg a fizikai termékek esetében 24 órán belül történik meg.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

Megrendelőnek az adatbeviteli hibák javítására a ‘Megrendelem’ gomb megnyomása előtt van lehetősége.

Visszaigazolás

Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy Megrendelő a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről.

Fizetési feltételek

A weboldalon lehetőség van postai utánvétes fizetésre, banki átutalásra és online terminálon történő bankkártyás fizetésre is.

Számlázás

Weboldalon elektronikus számlát állítunk ki a vételár kiegyenlítésekor. Amennyiben a megrendelő az ugyfelszolgalat@merjbelevagni.hu e-mail címre írásban jelzi, hogy az elektronikus számla befogadását nem vállalja, papír alapú számlát állítunk ki, amelyet postai úton juttatunk el a megrendelőhöz.

Szállítás

A küldemények kézbesítése az MPL futárszolgálattal történik. A termék szállítási idejét a weboldal ismerteti a megrendelési folyamat során, valamint a visszaigazoló e-mail is tartalmazza.

A csomag összeállítása a megrendelés beérkezését követően maximum 3. munkanapon belül megtörténik, majd a küldeményt az összeállítását követően a megadott címre szállítják, melyről előzetesen e-mailben értesítést kap, ezért fontos az elérhetőségek (szállítási cím, telefonszám, e-mailcím) pontos megadása! A postai utánvéttel történő fizetés esetén a megrendelés értékét a futárnak kell fizetni a postázási költséggel együtt.

Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás

A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést iktatják, és utólag hozzáférhető lesz.

Elállási jog / Pénz-visszafizetési garancia

A megrendelő a szerződéskötéstől számított harminc napon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövege:

“4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát

  1. a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,
  2. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.

(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére – a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve – a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben – a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb, mint nyolc munkanap van hátra.

(4) írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.”

Megrendelés módosítása, törlése

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó weboldal szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek. Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az illetékes munkatárs felé. Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a ‘Kapcsolat’ menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására. A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben kerülhet sor. Ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat@merjbelevagni.hu

Eladó 30 napos pénz-visszafizetési garanciát vállal a termék pénzügyi rendezésétől számítva, amennyiben Megrendelő nem elégedett a termékkel. Eladó ezúton felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a termék elválaszthatatlan részét képezik az Eladó partnerei által kínált kedvezmények. Ezen kedvezmények bármelyikének igénybe vételét követően a pénz visszafizetési garancia nem érvényesíthető, valamint a pénz-visszafizetési garancia lehetőségének kihasználását követően a biztosított kedvezmények nem lesznek elérhetőek Megrendelő számára.

Egyéb vegyes rendelkezések

Tilos a megrendelt termék továbbértékesítése. Az e-mailben küldött kérdésekre, reklamációra 1 munkanapon belül választ adunk. Minden egyéb itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók.

Jogorvoslat

A megrendelő panaszával, jogorvoslati igényeivel az alábbi hatóságokhoz fordulhat: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság www.nfh.hu